Wat nog meer

We willen niet enkel een online forum zijn, maar ook de kans creëren om in real time met elkaar in gesprek te gaan. Daar gaat theater toch over: ontmoetingen, levende mensen, het doorgeven van energie en het aanzetten tot denken en discussie. Daarom organiseerden we op ma 8 mei een live spin-off van deze leesclub, onder begeleiding van Houellebecqs vaste vertaler en boezemvriend Martin de Haan en schrijfster Heleen Debruyne. Artistiek-coördinator Steven Heene modereerde de avond. De avond ging door op ma 8 mei, bij onze literaire partner Paard van Troje. Deelnemers aan de avond ontvingen bovendien een boekenpakket van de Arbeiderspers.

Het was ons aangenaam. Deze leesclub was voor ons een primeur,  we hopen in elk geval op een herneming!