p.64

Over onderwijs onder het bewind van de Moslimbroederschap:
“Ten eerste is gemengd onderwijs uitgesloten en zullen alleen bepaalde richtingen openstaan voor vrouwen. Wat ze in wezen zouden willen, is dat het grootste deel van de vrouwen na de lagere school doorstroomt naar huishoudscholen en dan zo snel mogelijk trouwt – waarbij een kleine minderheid voor het huwelijk een letteren- of kunststudie kan volgen; zo zou hun ideale samenleving eruitzien.” – Onderworpen, p.64

Discussie

  • We moesten ons bij de feiten neerleggen : nu West-Europa zo’n weerzinwekkende graad van ontbinding had bereikt, was het niet meer in staat zichzelf te redden. Pg216

    Reageer

Discussieer mee